Tumblelog by Soup.io
 • stockholmsyndrome
 • violette-endivien
 • Americanlover
 • awakened
 • agi2805
 • sbguys
 • nattaly
 • xclovelyx
 • deesire
 • youbastard
 • toxic-berry
 • creure
 • ashina666
 • dusielecc
 • anothersucker
 • matuss
 • someonelikeme
 • loveveryone
 • ataga
 • betasowka
 • novocaine
 • szaaatan
 • LEHAPPY
 • karmacoma
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

powiedz lasce ze chcesz ją przeruchać tu i teraz, a zdziwisz się jak szybko się zgodzi
— niedoczekanie
4763 757b 500
Reposted fromzenibyja zenibyja viapozakontrola pozakontrola

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viapozakontrola pozakontrola

official-german-translationen:

Jemand: Irgendwas ist mein meinem Computer kaputt, kannst du mal nachsehen? :(
Ich: Na zeig mal her
Ich, intern: Bei Technikfragen Technick fragen!

3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaszydera szydera
0999 44d7 500
Reposted frompiehus piehus viaisnotcominghome isnotcominghome
Mnie po prostu przeraża, że zapomnisz.
— Ochocki, Vithren
2602 d775 500
Reposted frommonseuldesir monseuldesir viaoutofmyhead outofmyhead

June 27 2017

6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu vialaluna laluna
7086 35fa 500
Reposted fromdavid-tennant david-tennant viaKryptonite Kryptonite
7834 dc7d 500
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
Youth is the gift of nature, but age is a work of art.
— Stanislaw Jerzy Lec

(via coffeeforthemoon)
Reposted fromfleursdemal fleursdemal via12czerwca 12czerwca
4294 1bf0
3175 8f40
Reposted fromoblivious oblivious viafreska freska
2807 0aea
7239 7382
9540 c878
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl