Tumblelog by Soup.io
 • stockholmsyndrome
 • violette-endivien
 • Americanlover
 • awakened
 • agi2805
 • sbguys
 • nattaly
 • xclovelyx
 • deesire
 • youbastard
 • toxic-berry
 • creure
 • ashina666
 • dusielecc
 • anothersucker
 • matuss
 • someonelikeme
 • loveveryone
 • ataga
 • betasowka
 • novocaine
 • szaaatan
 • LEHAPPY
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2018

4473 67ba
Reposted fromtfu tfu viaoutofmyhead outofmyhead
8366 a320 500
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead
Reposted frommrrru mrrru viagreywolf greywolf
9410 7f73
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viagreywolf greywolf
9852 f585 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viagreywolf greywolf
0558 9ab5 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaprzytulanki przytulanki
1171 795f
Reposted fromtichga tichga viaoutofmyhead outofmyhead
6412 6cd2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead

March 15 2018

– Chciałaby pani jeszcze się kiedyś zakochać? - Nie… Na pewno nie. I to nawet nie jest moje życzenie. Ja po prostu wiem, że już się nigdy nie zakocham. – Jak to? Można wiedzieć, że już się nigdy nie spotka kogoś, kto stanie się bliski sercu? - Ja to wiem, bo nie chcę już miłości. Zawsze panowałam nad swoimi uczuciami i na miłość sobie pozwalałam albo nie.
— Krystyna Janda
Reposted fromparafina parafina
1567 81cf 500
Reposted frompiehus piehus viaparafina parafina
Kiedy wiesz, co naprawdę lubisz, trochę bardziej wiesz, kim jesteś.
— Piotr C. "BRUD"
8322 cc07 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
kiedy przyjdzie pierwsza wiosenna burza? żąda mi się deszczu.
— niech zmyje ten syf z miasta i ze mnie, szczególnie ten we mnie.
Reposted fromPoranny Poranny viablackheartgirl blackheartgirl
Zrozumiałem wtedy, że przed obłędem uratowało mnie absolutne zmęczenie, absolutnie dokładne wycieńczenie. Po prostu nie miałem sił na obłęd, na to, by rzucać się skądś, gdzieś, pędzić, biegać, krzyczeć, wyć, śmiać się, płakać i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to sił. Bezsilny byłem i tylko dzięki temu, myślę, nie oszalałem.
— Edward Stachura
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialeksandra leksandra
Otóż najgorszym sposobem przekazania komuś złych wieści jest udawanie, że są one dobre, i ignorowanie uczuć tej osoby. Nikogo się w ten sposób nie oszuka, a tylko pogorszy sytuację. Taka osoba ma wrażenie, że krzyczy najgłośniej, jak umie, ale nikt jej nie słyszy.
— Sylvia Bishop
Reposted fromavooid avooid
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viamental-cat mental-cat
9891 a68b 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement vianuwanda nuwanda
0297 0f76

serious:

who were you?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl