Tumblelog by Soup.io
 • stockholmsyndrome
 • violette-endivien
 • Americanlover
 • awakened
 • agi2805
 • sbguys
 • nattaly
 • xclovelyx
 • deesire
 • youbastard
 • toxic-berry
 • creure
 • ashina666
 • dusielecc
 • anothersucker
 • matuss
 • someonelikeme
 • loveveryone
 • ataga
 • betasowka
 • novocaine
 • szaaatan
 • LEHAPPY
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

Wszyscy mamy w sobie coś strzaskanego. Każdy na swój sposób... Okruchy w miejscach, których nikt nie zobaczy.
Reposted byMartwa13selseyvoukskaaryfikaacjaaduszygotarinaweruskowasweetnothinggmodalna
Wiem jedno...Bez Ciebie świt jest mordęgą.
Reposted byakwardskaaryfikaacjaaduszysweetnothinggmodalna
Przekonaj mnie, że warto uśmiechać się do pustki po lewej stronie chodnika...
Reposted byakwardMartwa13Izzy721voukgotarina
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
Nie rozpamiętuj, bo się wykończysz.
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadreams-come-true dreams-come-true
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka viadreams-come-true dreams-come-true
Tam na tej sali,  jestem szczęśliwa.

Reposted frommodalna modalna
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
Reposted fromamelinowa amelinowa viamodalna modalna
Czuję naraz nic i wszystko, i to najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doznałam.
— Anna Todd - "After. Bez siebie nie przetrwamy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
8227 d0cb 500
"Najlepszy" najlepszym filmem mijającego 2017 roku! ♥
0286 eed8 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viasanitas sanitas
0367 fcbd 500

Aż do kości
Reposted fromEmisja Emisja viasanitas sanitas
- Ty wiesz co ja robię? - Wiem.
- I nie przeszkadza ci to?
- Pewnie, że mi przeszkadza - powiedziałem. - Ale wolno mi się w kimś kochać, nawet jak coś przeszkadza. Zawsze zresztą coś przeszkadza.

— Marek Hłasko
Reposted fromwytlumaczmizycie wytlumaczmizycie viasanitas sanitas
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasanitas sanitas
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viasanitas sanitas
Czy zostaną mi po Tobie blizny?
— Cool kids of death
Reposted fromnivea nivea viasanitas sanitas
Czuje się beznadziejnie. Nie chodzi o to, ze czuje się, źle. Po prostu brak mi nadziei, że będzie lepiej.
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasanitas sanitas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl